WIELKIE OTWARCIE ZIELONEJ PRACOWNI

🌱🌿☘️🪴🐝 WIELKIE OTWARCIE ZIELONEJ PRACOWNI 🌱🌿☘️🪴🐝
Nasza szkoła dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wzbogaciła się o nową pracownię przyrodniczo-ekologiczną. Zielona Pracownia „Rój pomysłów – doświadczamy, działamy i myślimy ekologicznie” została uroczyście otwarta w czwartek 16 listopada w obecności wielu zacnych gości. Przecięcia wstęgi dokonali: Senator RP Pani Halina Bieda, Zastępca Prezydenta Bytomia Pan Adam Fras, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Pan Adam Lewandowski oraz uczeń klasy 7b – Adam Skwierczyński. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Pan Mariusz Janas – kierownik WFOŚiGW w Katowicach, Naczelnik Wydziału Edukacji – Pani Barbara Freier-Pniok, Radni Rady Miejskiej w Bytomiu – Pani Joanna Stępień oraz Pan Krzysztof Gawenda, a także przedstawiciele Rady Rodziców, Związku Górnoślązaków oraz pracownicy i uczniowie naszej szkoły.
Zaproszeni goście zostali powitani przez panią dyrektor Danutę Zemelę, a po przecięciu wstęgi w nowej i pięknej sali odbyła się pierwsza “lekcja” przeprowadzona przez dr Annę Michtę – nauczycielkę chemii i fizyki. Podczas otwarcia uczniowie klasy 7 b zaprezentowali sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Zielonej Pracowni. Nie zabrakło również doświadczeń wykonanych przez uczniów i zaproszonych gości. Zwycięski PROJEKT i program napisały panie Ewa Grzegorzyca i Klaudia Widera. Projekt wizualny wykonał ojciec naszego ucznia – Pan Łukasz Łakomy.
Klasa przeszła kapitalny remont. Wymieniono podłogi, odnowiono ściany, w sali powstały „żywe ogrody” – wertykalna ściana z roślin doniczkowych oraz obrazy z porostów chrobotków. W ramach projektu zakupione zostały meble, stoliki uczniowskie i krzesła z profilowanymi siedzeniami, najlepszej jakości sprzęt multimedialny oraz pomoce naukowe: między innymi stanowiska mikroskopowe, małe laboratoria do badania jakości wody, gleby i powietrza, przyrządy do demonstracji, obserwacji i mierzenia, modele demonstracyjne, anatomiczne i wiele innych pomocy, aby zgodnie z tytułem pracowni uczniowie mogli sami doświadczać, działać i myśleć ekologicznie, a w przyszłości podejmować inicjatywy, które będą wpływały na właściwe zachowania proekologiczne. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie nowoczesnej pracowni, w szczególności nauczycielom: Ewie Grzegorzycy, Klaudii Widerze, Marzenie Fryszkiewicz-Mazur, Karolinie Kandorze, Sabinie Nigrin, Magdalenie Karcz, Joannie Nowak, Katarzynie Maśnicy, Dorocie Fajt, Annie Giermak – Grodzińskiej, Marii Kolasie oraz pracownikom niepedagogicznym: Jadwidze Spinek, Marcelemu Róży, Mirosławowi Bogawskiemu, Bogusławowi Spinkowi, Bożenie Sarowskiej. Wielkie podziękowania należą się również naszym wspaniałym rodzicom: Małgorzacie Domin, Jolancie i Dariuszowi Wieczorkom, Katarzynie Belce oraz Łukaszowi Łakomemu. Dzięki tym ludziom zajęcia przyrodniczo-ekologiczne zarówno dydaktyczne, jak i pozalekcyjne nie będą opierały się na przekazywaniu suchych faktów, ale stwarzaniu takich sytuacji edukacyjnych, które będą wpływały na emocje i działały wielozmysłowo. Uczniowie będą mogli rozwijać zainteresowania i talenty, zgłębiać wiedzę i nabywać nowe umiejętności.
Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym osobom za uświetnienie uroczystości. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia. Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu/fot. Hubert Klimek

 

Accessibility