ZIELONE ŚWIATŁO W SPRAWIE REMONTU BASENU W SP28 W BYTOMIU

26 lutego odbyło się spotkanie SPOŁECZNEGO KOMITETU do spraw remontu basenu w SP 28 w Bytomiu.
W zebraniu uczestniczył wiceprezydent Bytomia – pan Adam Fras
oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów – pan Krzysztof Maksysz,
którzy zapewnili, że remont basenu dojdzie do skutku.

Możemy być pewni, że nasze dzieci będą uczyły się pływać w swojej szkole.

Accessibility