PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY= DZIEŃ BEZ PLECAKA

„Wiosna – cieplejszy wieje wiatr, (…)
Śpiewa skowronek nad nami,
Drzewa strzeliły pąkami,
Wszystko kwitnie wkoło…!”
Nic dodać, nic ująć! I my radośnie powitaliśmy wiosnę! A Samorząd Uczniowski zaprosił wszystkich do wspólnego świętowania. Przede wszystkim był to Dzień bez Plecaka #nobackpackday. Zabawa polega na tym, aby zamiast standardowego szkolnego plecaka, przynieść swoje rzeczy tj. książki, zeszyty, kanapki, napoje,itd. w jakimś oryginalnym pojemniku. Słowo pojemnik jest tu jednak dość szeroko rozumiane, bo jak widać na zdjęciach, pomysły dzieci i młodzieży nie mieszczą się w kategoriach zwykłej ludzkiej kreatywności. Należy też wspomnieć, dlaczego taki dzień został zainicjowany. Dzień bez plecaka to święto, które pochodzi z USA. Wymyśliła je Amerykanka Mongai Fankam – aktywistka i założycielka fundacji, dzięki której z zebranych datków kupowane są w pełni wyposażone plecaki a następnie wysyłane do państw Afryki.
W klasach wykonaliśmy także klasowe Marzanny lub wiosenną pracę plastyczną. Zapraszamy do oglądania zdjęć w wiosennej galerii🥰
Accessibility