Szkoła Podstawowa nr 28
im. Królowej Jadwigi w Bytomiu
     
 
OGŁOSZENIA  !
O SZKOLE
KADRA SZKOŁY
DOKUMENTY SZKOLNE
WYDARZENIA szkolne i nie tylko
Z ŻYCIA KLAS
KRONIKA ZIELONEJ SZKOŁY 2018
PLAN LEKCJI
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KALENDARZ R. SZK. 2018/2019
DLA RODZICÓW
"PRZYJACIEL SZKOŁY"
ORGANIZACJE SZKOLNE
POMOC psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna
PROJEKTY I PROGRAMY
BIBLIOTEKA
ŚWIETLICA SZKOLNA
STOŁÓWKA
NASZE SUKCESY
"PAŹ KRÓLOWEJ JADWIGI"
KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
KRONIKA
DLA NAUCZYCIELI
PUBLIKACJE
PETYCJE
LINKI
KONTAKT
MAPA STRONY
   
 
STRONA GŁÓWNA

 


"AKADEMICKIE LABORATORIUM INNOWACJI I KREATYWNOŚCI" >>>

02-11-2018
   Projekt Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach przenaczony dla dzieci (6-15 lat) oraz ich rodziców. Termin zgłoszeń - 7 listopada 2018...

REKRUTACJA

...Rekrutacja:

1.   Uczestnik – dziecko w wieku 6-15 lat, ubiegający się o udział w Projekcie zobowiązany jest do złożenia:

-   Formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 wraz z Załącznikiem 1a Obowiązek informacyjny na etapie rekrutacji)

-   Pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Projekcie (Załącznik nr 2) 

2.   Uczestnik – rodzic/opiekun prawny ubiegający się o udział w projekcie zobowiązany jest do złożenia:

-   Formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 8 wraz z Załącznikiem 8a Obowiązek informacyjny na etapie rekrutacji)

 

Po wypełnieniu dokumenty należy złożyć do środy 07.11.2018 r. w kopercie
z dopiskiem  „Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności”
w sekretariacie naszej szkoły lub bezpośrednio u Organizatora (Kontakt: Politechnika Śląska Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych,
ul. Hutnicza 9-9A, 44-100 Gliwice;
pok. 23 Katarzyna Braszczok, mail: katarzyna.braszczok@polsl.pl,
tel. (32) 400 39 44).

 

Załączniki:

Regulamin

Podstawowe dokumenty

UMO ALIiK - informacje o projekcie

nr 1 Formularz zgłoszeniowy

nr 1a Obowiązek informacyjny na etapie rekrutacji

nr 2 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

nr 3 Karta oceny

nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

nr 5 Formularz uczestnika projektu

nr 6 Deklaracja uczestnika

nr 7 Oświadczenie o rezygnacji

nr 8 Formularz zgłoszeniowy dla RODZICA

nr 8a Obowiązek informacyjny na etapie rekrutacji RODZICA

nr 9 Karta oceny RODZICA

nr 10 Oświadczenie uczestnika projektu dla RODZICA

nr 11 Formularz uczestnika projektu - RODZICA

nr 12 Deklaracja uczestnika - RODZICA

nr 13 Oświadczenie o rezygnacji dla RODZICA


 
Copyright (c) 2017 Szkoła Podstawowa nr 28 w Bytomiu Łagiewnikach